Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015 Dětský klub Palcát

Výroční zpráva 2016 Dětský klub Palcát

Výroční zpráva 2017 Dětský klub Palcát

Výroční zpráva 2018 Dětský klub Palcát 

Výroční zpráva 2020 Dětský klub Palcát 

Výroční zpráva 2021 Dětský klub Palcát 

Výroční zpráva 2022 Dětský klub Palcát