Komenského cesta po stopách víry a učitele národů

Tato cesta nás vrátí do dob, kdy hory krkonošské, odlehlé a vzdálené od dění v zemi, poskytovaly ochrannou ruku všem, kteří se dostali do sporu s vládnoucími pány. Mezi těmi, kteří po třicetileté válce museli opustit české země byl i biskup Jednoty českobratrské - Jan Ámos Komenský (1592 - 1670).

V letech 1626 až 1628  Komenský nalezl dočasné útočiště na zámku v Bílé Třemešné, bývalém panství Adama Zilvára ze Silberštejna, který výrazně podporoval povstání: mobilizoval vojsko, organizoval výzvědnou službu a přispíval penězi. Zde začal psát také svou Velkou Didaktiku.

Naše cesta začíná na zámku v Horní Branné, kde  Učitel národů pobýval v zimě 1627. V historické budově dnes sídlí kromě obecního úřadu také malé muzeum, připomínající Komenského zdejší pobyt a dílo. V r. 1627 Jan Amos také přechodně žil na zámku Adama Zilvára ve Vlčicích, kde v knihovně našel inspiraci pro své nejznámější pedagogické dílo Didaktica Magna. Pak se vrací zpět do Horní Branné a odtud definitivně odchází z vlasti. S celou rodinou a přáteli odjíždí v zimě 1628 po staré cestě na Černý Důl kolem dnešních vápencových dolů, pokračuje směrem na Janské Lázně a Žacléř. Jednoduchý památník na Růžovém paloučku v hraniční obci Černá Voda dnes připomíná místo, kde Jan Ámos Komenský navždy opustil rodnou zemi.


My se však nad Janskými Lázněmi obrátíme do vnitrozemí a pokračujeme na Vlčice a Hostinné, a odtud starou zemskou stezkou  k horám s krásnými výhledy na celý hřeben Krkonoš dojedeme do Vrchlabí.