Hasičský sbor obnovili po sedmnácti letech

V Pilníkově působily  na počátku 20. století dva hasičské sbory. Obnovený hasičský sbor  navazuje na aktivní činnost z 90. let minulého století.

http://galerie-kulisek.euweb.cz/albums/userpics/10001/hasici.jpg

První hasičský  sbor byl   založen v roce 1871 v o čtyři roky později , kdy se stal stálým sborem, měl 55 členů. 23. října 1906 se při oslavách 25. výročí  už pyšnil  svým praporem. O rok později byl sice vybaven  motorovou stříkačkou, kterou však táhlo koňské spřežení, protože hasiči ještě neměli vlastní auto.

http://galerie-kulisek.euweb.cz/albums/userpics/10001/PA210104_kopie_kopie.jpg

Roku 1889 vzniká hasičský sbor v Pilsdorfu, který v roce 1899 čítá šedesát  členů. Uniformy  hasičům dodala firma F.Wenzel z Braunau. Vzhledem k tomu, že Pilsdorf byl rozdělen na dvě části, hasiči měli dvě zbojnice- jednu v horní a druhou v dolní části obce.

http://galerie-kulisek.euweb.cz/albums/userpics/10001/PA210103_kopie_kopie.jpg

„Za II.světové války se oba sbory sloučily a počet členů byl zredukován na čtyřicet pět . Po odsunu Němců z Pilníkova  noví  osadníci  založili  český hasičský sbor asi o dvaceti členech, který se postupně rozrůstal.  V roce 1948 byl stanoven název  Požární ochrana ČR – základní organizace Pilníkov. Inventáři sboru zahrnoval auto Tatra pro dopravu hasičů a jeden motorový agregát,“ říká kronikář Města Pilníkov Jiří Haken.

http://galerie-kulisek.euweb.cz/albums/userpics/10001/PA210106_kopie_kopie.jpg

Požární zbrojnice byla například i v domku u pošty/čp.56/, nebo v domě čp.l04 na Hradčíně. Domek však vzrůstajícím potřebám hasičů nevyhovoval. V roce 1965 se proto začala stavět v akci Z nová zbrojnice na místě zbořených domů na Hradčíně, která byla dokončena až v roce 1973.

Hasičský sbor byl aktivní do roku 1990, kdy jeho činnost skončila. SDH Pilníkov začíná fungovat po sedmnácti letech – v roce 2007, kdy se uskutečnila zahajovací schůze obnoveného sboru dobrovolných hasičů. Starostou sboru se stal Jiří Elišák a velitelem Jiří Novotný ml.