Lomnické hudební jaro – 14. ročník

Jedná se o mezinárodní festival, tedy přehlídku především amatérských uměleckých souborů či sólistů (neorganizované děti a mládež).

http://galerie-kulisek.euweb.cz/albums/userpics/10001/lomnicko.jpg

25. – 27. dubna 2008 

Smyslem je prezentace občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti hudby, tance a zpěvu. Je to příležitost k setkání mladých lidí do 19ti let, kteří mají tyto krásné společné zájmy, a to z ČR i ze zahraničí. Festival je zároveň velmi vhodnou příležitostí k vyhledávání talentů, propagaci a podpoře umění a kultury v ČR.

Akce Lomnické hudební jaro má již svoji letitou tradici. Tento festival si za svoji existenci vybudoval velkou prestiž a stal se tak významnou mezinárodní akcí v našem kraji, výjimečnou svým charakterem, formou a rozměrem. Mladým lidem přináší možnost vlastní prezentace a nabízí také možnost získávání dalších zkušeností v oblasti kultury, rozšíření vlastního obzoru. Pro diváky, kterých se na akci sjíždí velké množství z celé ČR, je to nezapomenutelný kulturní i společenský zážitek. Akce jistě svým charakterem přispívá k rozvoji  kulturní dědictví naší země.

Každoročně se tohoto svátku hudby, tance a zpěvu účastní na 2000 mladých lidí z nejrůznějších koutů České republiky. Ze zahraničí pak soubory z  Polska, Německa, Slovenska, Lotyšska, Ruska  a Slovinska.

Akci připravuje a organizuje na 60 dobrovolných pracovníků bez nároků na finanční odměnu.

„Co Čech, to muzikant…“

Tak známe velmi dobře jedno české pořekadlo. Platilo vždy, jak pro dospělé, tak i pro děti, které byly lásce k  hudbě, tanci a zpěvu vychovávány naprosto samozřejmě. Zdálo by se, že tyto krásné časy jsou již dávno pryč. Že mizivé procento dětí docházejících do hudebních škol, kroužků, nemůže kdysi pravdivé připodobnění naplnit? Je fakt, že naše děti dnes tíhnou více k technickým vědám a oborům, snad ještě ke sportu… Nezůstává zpěv, tanec a hudba trošku stranou? Nad touto otázkou se zamysleli i členové Klubu přátel a sponzorů DDM v Lomnici nad Popelkou již v roce 1994. A výsledek?

Ve dnech  25.- 27.dubna 2008 se lomnické Tylovo divadlo rozezní znělkou Lomnického hudebního jara již po jedenácté. Děti ze všech koutů ČR se opět sjedou na třídenní přehlídku amatérských neprofesionálních výkonů v kategoriích pěveckých, tanečních i hudebních. Také soubory i jednotlivci z Polska, Lotyšska, Slovenska a Německa již nejsou žádnou raritou. Jsme opravdu rádi, že se z krásného nápadu zrodil ještě krásnější „svátek“ hudby, zpěvu a tance.

Nádherným zážitkem je pohled na radostná dětská setkání, vítání a neskrývané veselí. Nezapomenutelným se stává tajuplná tréma před sobotním vystoupením a přirozená dětská reakce na úspěch či neúspěch. Město i veškerá jeho prostranství ve městě (budovy ZŠ,  DDM, Tylova divadla, kina, zámku, sportovní haly….) přivítají téměř 2000 účastníků z celé ČR a ze zahraničí. Každý účastník si domů odváží na památku pamětní list a nejlepší či nejzajímavější vystoupení pak titul „Lomnické notičky“. Vyvrcholením akce je bezesporu nedělní GALAKONCERT, na kterém se představí nejzajímavější vystoupení sobotních prezentací.

Letošní záštitu i osobní účast na sobotním zahájení převzali:

Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana Libereckého kraje
Vladimír Mastník, starosta Lomnice nad Popelkou

Kategorie vypsané v rámci 14. ročníku.

HRA NA KYTARU - sólo a skupinová klasická

HRA NA KYTARU - sólo a skupinová folk, country, trampská…

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – sólo

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – soubory

PERKUSE

KAPELY – skupiny

MODERNÍ TANCE – sólo

MODERNÍ TANCE – skupinové

SCÉNICKÉ TANCE – sólo

SCÉNICKÉ TANCE – skupinové

MAŽORETKY – skupiny

BŘIŠNÍ TANCE

ZPĚV SÓLO - vystoupení typu Superstar

ZPĚV SBOROVÝ

 

Komplexní informace najdete na www.place.cz/lhj

 

Přihlášky se přijímají v Domě dětí a mládeže „Sluníčko“ do 22. dubna 2008.